Posthistorie fra Lemvig postdistrikt


Underlagte enheder


Underlagte enheder

Lemvig postdistrikt dækker et geografisk meget stort område. Derfor har der også i tidens løb været mange brevsamlingssteder og mindre postekspeditioner, som alle har haft postkontoret i Lemvig som det overordnede postkontor.

Det første brevsamlingssted oprettedes i 1860 i Bækmarksbro. De næste var Nørre Nissum i 1869 og Harboøre i 1878.

Vemb-Lemvig Jernbane åbnedes i 1879 og blev straks taget i brug af postvæsenet med et bureau, som i 1899 fortsatte til Thyborøn og nedlagdes i 1966. Samtidig blev der oprettet brevsamlingssteder ved de stationer, som ikke i forvejen havde et sådant. Det var Faare, Ramme, Bonnet og Lemvig.

I 1899 forlængedes banen til Thyborøn, og der blev oprettet brevsamlingssteder i Klinkby og Thyborøn, derefter i Strande 1902 og i Vrist 1920.

V.L.T.J. dækkede jo ikke hele Lemvigs opland. Derfor oprettedes i 1884 brevsamlingssteder i Fabjerg, Fjaltring og Gudum og i 1890 i Bøvlingbjerg.

I 1910 oprettedes brevsamlingsstedet Nørre Nissum Seminarium. Det fik navneforandring i 1955 til Nissum Seminarieby.

Endelig oprettedes i 1931 et brevsamlingssted i Lemvig by benævnt Lemvig 1.

I tidens løb har alle stederne ændret status flere gange. I dag er der postbutikker de steder, hvor postfunktionen ikke er nedlagt. Selv Lemvig Postkontor er nu nedlagt og erstattet af en postbutik. Den indkommende post bliver dog stadig sorteret i Lemvig og kørt ud i hele distriktet.

Ved at klikke på stednavnene i undermenuen vises der glimt af posthistorien fra alle de små steder.