Posthistorie fra Lemvig postdistrikt


Underlagte enheder


Flygtningelejren i Rom

Umiddelbart efter besættelsen i 1940 blev der etableret en flyveplads i Rom lidt syd for Lemvig.
Det krævede en stor arbejdsstyrke og en stor del af anlægsarbejdet blev udført af krigsfanger, især fra Ungarn. Der var følgelig ganske mange barakker både til dem og til det tyske personel.
Henimod slutningen af krigen ankom der et stort antal flygtninge til Danmark, og mange af dem blev indkvarteret i lejren i Rom.
På et tidspunkt lige efter krigen var lejren med sine ca. 10.000 beboere den næststørste flygtningelejr i Danmark og den 3.-største by i Ringkøbing Amt. Kun Herning og Holstebro var større!

Det er begrænset, hvad der eksisterer af posthistorisk materiale fra flygtningelejren. Posten ud af lejren blev censureret. Under krigen var der tysk censur og breve blev sendt som "Interneret Post", som var portofri.
Efter krigen var der dansk censur. Den blev lettet 01.04.1946. Portofriheden for internerede ophørte 09.05.1946, men forsendelser fra flygtningene skulle frankeres med sædvanlig dansk porto. De første breve blev afsendt fra Lemvig, men senere blev de sendt til Esbjerg og francostemplet der.
I løbet af 1947 blev der etableret et postkontor i lejren og censuren blev ophævet. Brevene blev igen stemplet i Lemvig.

Det har indtil videre været svært for ikke at sige næsten umuligt at få dokumenterede udsagn om flygtningelejren og især postforbindelsen med omverdenen. Det er tilsyneladende et kapitel, som er gået næsten totalt i glemmebogen.

I Lemvig lokalhistoriske arkiv findes en stor artikel om skoleforholdene i lejren, et album med billeder fra livet i lejren, nogle kort og 3 gæstebøger.
Den ene gæstebog er fra 31.07.1946 til 29.11.1949. Det er lejrens gæstebog for de besøgende gæster. De takker kommandant Mikkelsen for fremvisning af lejren.
Den anden gæstebog indeholder hilsener fra taknemmelige tyske flygtninge. Den er påbegyndt 18.11.1946 og slutter 16.06.1947.
Den tredie er en fortsættelse af nr. 2 og er fra 15.06.1947 til 27.02.1948. Den slutter den dag med et brev fra en taknemmelig familie, der bl. a. nævner, at de kom som nogle af de første i marts 1945, og nu er de nogle af de sidste.

Skulle nogen, der læser dette, kunne tilføje mere til historien, vil jeg blive glad for oplysninger.

 

Portofrihed

Portofrihed for internerede ophørte 09.05.1946. Her er 2 eksempler på dette fra Tarplejren ved Esbjerg. Da den også blev benævnt "Østrigerlejr", var der måske her en del internerede og ikke kun flygtninge.
Om lignende mærkater har været anvendt i Rom, har jeg ikke kendskab til.

  

 

De enkelte objekter.

   Interneret post stemplet i Ramme 13.03.1945.
   Det er nærliggende at antage, at afsenderen befandt sig i lejren.

 

   Stemplet i Lemvig; mine er kendt fra 06.12.1945 - 04.05.1946

              

01: rødt censurstempel
02: brev til Fano 1945
03: brev til Kliplev 1946
04: brev til Røde Kors i Geneve, Schweitz
05: lejrens stempel
06: helsagsbrevkort til Hamburg, Tyskland 1946, returneret

 

   Stemplet i Esbjerg; mine er kendt fra 25.03.1946 - 10.01.1947

              

01: brev til Kliplev1946
02: blåt censurstempel
03: brev til Tyskland, Oldenburg, Brit. Zone 1946
04: brev til Tyskland, Hamburg, Brit. Zone 1946
05: brev til Tyskland, Lübeck, Brit. Zone 1946
06: brev til Tyskland, Oldenburg, Brit. Zone 1947

 

   Prisoner of War - brev til Egypten med lejrlederens stempel
   Stemplet i Lemvig; mit er kendt fra 29.01.1947

     

01: lejrens afsenderstempel
02: brev til Egypten
03: do, ankomststempel

 

   Nu er censuren ophørt og der er etableret postkontor i lejren.
   Stemplet i Lemvig; mine er kendt fra 31.10.1947 - 06.01.1948

     

01: nyt postkontor i lejren
02: brev til Tyskland 1947
03: brev til Tyskland 1948