Posthistorie fra Lemvig postdistrikt


Underlagte enheder


Thyborøn

Thyborøn ligger ved Limfjordens munding i Vesterhavet og er endestation for V.L.T.J. Oprindelig hørte Thyborøn til Agger Sogn, som hørte under Thisted Amt, men blev senere udskilt og er nu sit eget sogn, som hører til Ringkøbing Amt og nu til Region Midtjylland. Efter Havnens anlæggelse 1916-18 flyttedes stationen fra naboskabet med kirken til havnen og navnet blev ændret til Thyborøn Havn.

Brevsamlingsstedet åbnede samtidig med banens åbning 01.12.1899, og uanset status har Thyborøn Havn altid været underlagt Lemvig. Postnummeret er 7680.

 

Landpostruter

oprettet   nedlagt
Harboør - Thyborøn 1873 1884
Harboør - Thyborøn 1878 1883
Harboør - Vejlby - Thyborøn   1877 1877

 

Status:

Fra   01.12.1899   BSF   brevsamlingssted med udvidede forretninger og selvstændig postadresse
01.05.1907 JBS jernbanebrevsamlingssted
01.10.1916 PXP postekspedition
01.10.1924 navneændring: Thyborøn Havn

 

Anvendte stempler

21.11.1902   REK   stjernestempel STJ II THYBORØN
06.08.1908 GRA brotypestempel   BRO Ia THYBORØN /***
22.09.1924 GRA nyt stempel BRO IIb THYBORØN /HAVN
nyt stempel BRO IIc-1 THYBORØN /***
nyt stempel BRO IIc-2 THYBORØN /***
21.05.1959 GRA nyt stempel BRO IId-1 THYBORØN /***
20.05.1969 GRA nyt stempel BRO IId-2   THYBORØN /***

 

De enkelte stempler og eksempler på deres anvendelse.

 

STJ II

Nyt stempel

                  kendt fra 18.04.1904 - 20.04.1908

      mine er kendt fra 23.05.1907 - 20.04.1908


Sidestempel: LEMVIG BRO Ia

  

01: brevkort 1907
02: brevkort til Sverige 1908, det senest kendte STJ II

 

BRO Ia

Nyt stempel

                  kendt fra 05.09.1909 - 26.04.1924

      mine er kendt fra 17.04.1910 - 26.04.1924

              

01: brevkort 1910
02: brevkort 1910
03: brevkort 1914, fejlindstillet stempel
04: pengebrev 1915
05: brevkort 1921
06: helsagsbrevkort 1922

  

01: parstykke 20 øre Chr. X, det senest kendte BRO Ia

 

BRO IIb

Nyt stempel

                  kendt fra 21.10.1924 - 25.08.1932

      mine er kendt fra 15.12.1924 - x7.06.1932

     

001: pengebrev 1924
02: tryksag, korsbånd 1927
03: brevkort 1928

 

BRO IIc-1

Nyt stempel

                  kendt fra 26.09.1932 - 15.03.1933

                 2. periode 30.06.1956 - 02.07.1959

      mine er kendt fra 26.09.1932 - 15.03.1933

                 2. periode 09.01.1957 - 02.07.1959

           

01: brevkort 1932, det tidligst kendte BRO IIc-1
02: 15 ore karavel, det senest kendte BRO IIc-1 i 1. periode
02: brevkort 1959
03: Fr. IX 60 år, det senest kendte BRO IIc-1

 

BRO IIc-2

Nyt stempel

                  kendt fra 19.04.1933 - 23.12.1958

      mine er kendt fra 02.12.1933 - 23.12.1958

              

01: indbetalingskort, omadresseret 1933
02: brevkort 1935
03: Rec. brev 1935
04: brev til Flensborg 1935
05: søndagsbrev 1936
06: tryksag, 1937

              

01: girokvittering 1938
02: brevkort 1938
03: forretningspapirer 1939
04: helsagsbrevkort 1941
05: brev 1941, firmaadresse
06: luftpost udlandsbrev til Prag 1943, firmaadresse

        

01: brev 1944, firmaadresse
02: helsagsbrevkort 1950, firmaadresse
03: brev 1952
04: brevkort 1958
05: der er fundet et nyt BRO IIc-2 fra 23.12.58, som nu er det seneste

 

BRO IId-1

Nyt stempel

                  kendt fra 17.06.1959 - 01.03.1971

      mine er kendt fra 16.10.1959 - 13.02.1971

        

01: helsagsbrevkort 1962, firmaadresse
02: klip, selvangivelse 1963
03: kassebrev, efterporto, retur 1970
04: brev 1971

 

BRO IId-2

Nyt stempel

                  kendt fra 21.09.1971 - 03.10.2000

      mine er kendt fra 21.09.1971 - 03.10.2000

              

01: klip med 60 øre Skibsfart 1970, det tidligst kendte BRO IId-2
02: brev 1978
03: karte 1979
04: Rec. brev 1984
05: postsag, ny adresse 1985
06: brev 1985

              

01: adressekort 1. vægtkl. 1985
02: modtager betaler
03: brev 1985
04: sendt uden frimærke 1986
05: postsag, manglende porto 1987
06: retur til Norge 1988

        

01: helsagsbrevkort 1988
02: brevkort 1989
03: manillamærke 1988
04: fejllevering 2000, det senest kendte BRO IId-2

 

Andre stempler + labels

              

01: tysk feldpost 1940
02: særstempel Thyborøn Havn 75 år 1989
03: francostempel 2008
04: Rec. brev med Lemvigstempel 1983
05: 3-lin. trodatstempel 1985
06: 4-lin. trodatstempel 1985

              

01: 4-lin. trodatstempel 1988
02: værdilabel 1924
03: Rec.-label 1935
04: Rec.-label 1983
05: pakkelabel 1985
06: label: Til returpostkontoret 1988

 

Billeder og lidt historie fra Thyborøn

Julemærke 2011   

              

01: Marehalmplantning, brugt 1907
02: Stormnatten 5. Nov. 1911
03: Anløbsbroen, ca. 1910
04: Høfde Nr. 54, ca. 1910
05: Høfde Nr. 55, ca. 1910
06: Høfde Nr. 56, ca. 1910

              

01: Høfde Nr. 63, ca. 1910
02: Høfde, brugt 1910
03: Høfde, brugt 1910
04: Redningsbaaden kommer i Land, brugt 1906
05: Redningsbaaden "Thyborøn", ca. 1910
06: "Manicia's" Stranding, ca. 1910

              

01: Redningsdamperen "Vestkysten", brugt 1903
02: Stranding, brugt 1943
03: Redningsskibet "Vestkysten", brugt 1960
04: Thyborøn Jernbanestation, brugt 1921
05: Thyborøn Kirke, brugt 1910
06: Thyborøn Kirke, ca. 1910

              

01: Thyborøn Station og Kirke, ca. 1910
02: Thyborøn Kirke og Menighedshus, brugt 1930
03: Thyborøn Kirke indvendig, ca. 1915-20
04: Thyborøn Kirke, ca. 1940-50
05: Sømandshjemmet, ca. 1910
06: Sømandshjemmet, 1920-30

              

01: Sømandshjemmet, 1950-erne
02: Sømandshjemmet, brugt 1994
03: Sandpumperen "Thyborøn", brugt 1906
04: Sandpumperen "Thyborøn", brugt 1913
05: S.S. "Frederiksholm" og Sandsugeren, brugt 1914
06: Thyborøn Havn, 1920-erne

              

01: Thyborøn Havn med M.S. Dan, 1920-erne
02: Anlægsarbejde i Havnen 1928
03: Søndre Inderhavn, 1928
04: Thyborøn Havn, luftfoto, brugt 1962
05: Havnen i 1940-erne
06: Havnen, brugt 1943

              

01: Havnen fra 1940-erne
02: Sømandshjemmet, 1940-erne
03: Fiskekuttere, 1940-erne
04: Fiskekuttere, 1940-erne
05: Fiskekuttere, 1940-erne
06: Fiskekuttere, 1940-erne

              

01: Hajer til auktionen, 1940-erne
02: Udsigt over byen, ca. 1950
03: Parti ved havnen, ca. 1950
04: Byen ovenfra, ca. 1950
05: Stranden mod Vest, brugt 1951
06: Vesterhavet, ca. 1950
              

01: Udløbet fra Limfjorden, ca. 1950
02: Sneglehuset, ca. 1950
03: Sneglehuset, 1950-erne
04: Sneglehuset, 1970-erne
05: Sneglehuset, 1980-erne
06: Café Sneglehuset, ca. 1950

  

01: Caféen i Sneglehuset, ca. 1960
02: Caféen i Sneglehuset, 1980-erne