Posthistorie fra Lemvig postdistrikt


Underlagte enheder


Harboøre

Harboøre ligger midt på Harboøre Tange med Limfjorden til den ene side og Vesterhavet til den anden. Sognet var oprindelig et annex til Engbjerg sogn, men da jernbanen blev anlagt, voksede byen ved stationen, mens Engbjerg i dag stadig er en samling spredte gårde.
Harboøre blev stationsby 22.07.1899 da Vemb-Lemvig-banen blev forlænget. 01.11.1899 åbnedes forlængelsen til Thyborøn.
Stavemåden for bynavnet har der ikke været enighed om, da banen og postvæsenet gerne ville indføre den korte form "Harboør".

Samtidig med stationen blev Harboøre Badehotel bygget. Fra det særprægede tårn var det muligt at se havet, men det blev hurtigt klart, at placeringen skulle have været i nærheden af stranden.

Brevsamlingsstedet blev oprettet i 1878. Uanset status har Harboøre altid været underlagt Lemvig. Harboøre har haft postnummeret 7673.

 

Landpostruter

oprettet   nedlagt
Harboør - Vejlby 1871 1872
Harboør - Vejlby 1875 1876
Harboør - Vejlby 1878 1883
Harboør - Thyborøn 1873 1874
Harboør - Thyborøn 1878 1883
Harboør - Vejlby - Thyborøn    1877 1877
Lemvig - Harboør 1871 1886

 

Status:

Fra    01.05.1878    BRS    brevsamlingssted, Harboøre
01.08.1899 BSF brevsamlingssted med udvidede forretninger
01.05.1907 JBS jernbanebrevsamlingssted
01.10.1916 PXP postekspedition
14.11.1962 navneændring: Harboør
01.03.1992 navneændring: Harboøre

 

Anvendte stempler

24.03.1888 LEV stjernestempel STJ II HARBOØRE
06.08.1908 GRA brotypestempel BRO Ia HARBOØRE /***
jernbanestempel BRO IIb HARBOØRE /***
nyt stempel BRO IIc-1 HARBOØRE /***
omdannet stempel   BRO IIc-2    HARBOØRE /***
14.12.1962    GRA    omdannet stempel BRO IIc-3 HARBOØR /***
27.05.1963 GRA nyt stempel BRO IId-1 HARBOØR /***
19.04.1974 GRA nyt stempel BRO IId-2 HARBOØR /***

 

De enkelte stempler og eksempler på deres anvendelse.

STJ II

Nyt stempel

                   kendt fra 15.06.1889 - 16.07.1908

      mine er kendt fra 15.06.1889 - 14.02.1908

Sidestempel: LEMVIG LAP IIb, VEMB-/THYBORØN BRO Ie eller LEMVIG BRO Ia

              

01: korrespondance-kort 1889, det tidligst kendte Harboøre STJ II
02: adressebrev 1901
03: brev 1901
04: brevkort 1903
05: helsagsbrevkort 1904
06: brevkort til Frankrig 1905

        

01: brevkort 1906
02: lokalt helsagsbrevkort 1906
03: brevkort 1907
04: lokalt brevkort 1908

 

BRO Ia

Nyt stempel

                   kendt fra 09.11.1909 - 02.06.1932

      mine er kendt fra 09.11.1909 - 02.06.1932

      omdannet til BRO IIc-2

              

01: brevkort 1909, det tidligst kendte Harboøre BRO Ia
02: lokalt brevkort 1910
03: brevkort 1912
04: brevkort 1913
05: brevkort 1914
06: tryksagsbrev 1915

        

01: brevkort 1920
02: fejldateret 1921 (1923)
03: brevkort 1929
04: set senest kendte Harboøre BRO Ia

 

BRO IIb

Jernbanestempel

                   kendt fra 22.12.1926 - 23.12.1926

      mine er kendt fra 22.12.1926 - kun det ene01: det tidligst kendte Harboøre BRO IIb

 

BRO IIc-1

Nyt stempel

                  kendt fra 30.09.1932 - 14.07.1953

      mine er kendt fra 31.10.1932 - 02.06.1952

     omdannet til BRO IIc-3

        

01: brev 1933
02: forretningspapirer 1934, firmaadresse
03: lokalt tryksagsbrev 1937
04: brevkort 1951

 

BRO IIc-2

Omdannet fra BRO Ia

                  kendt fra 17.05.1938 - 16.06.1962

      mine er kendt fra 16.05.1939 - 16.06.1962

              

01: brev 1939
02: brev 1942, firmaadresse
03: Rec. brev 1945
04: Rec. brev 1949, firmaadresse
05: omadresseret brev 1954
06: brevkort 1957

  

01: tryksag 1958
02: det senest kendte Harboøre BRO IIc-2

 

BRO IIc-3

Omdannet fra BRO IIc-1

                  kendt fra 30.04.1963 - 18.11.1963

      mine er kendt fra 30.04.1963 - 23.09.1963

     

01: det tidligst kendte Harboøre BRO IIc-3
02: brev 1963
03: brevkort 1963

 

BRO IId-1

Nyt stempel

                  kendt fra xx.10.1964 - 17.12.1973

      mine er kendt fra xx.10.1964 - 17.12.1973

           

01: det tidligst kendte Harboøre BRO IId-1
02: adressekort til Grønland 1966
03: brev 1972, firmaadresse
04: helsagsbrevkort 1973
05: det senest kendte Harboøre BRO IId-1

 

BRO IId-2

Nyt stempel

                  kendt fra 15.08.1974 - 27.12.1989

      mine er kendt fra 17.12.1974 - 22.11.1988

              

01: brev 1978
02: brev 1979
03: karte til værdipostsækken 1979
04: brevkort til Tyskland 1981
05: brev 1981
06: brev 1982

              

01: Rec. brev 1983
02: brev 1985, firmaadresse
03: adressekort 2. vægtkl. 1985
04: adressekort 1. vægtkl. 1985
05: adressekort 1. vægtkl. 1985
06: brev 1985, modtager betaler

              

01: adressekort 1. vægtkl. 1986
02: adressekort 1. vægtkl. 1986
03: brev, postsag 1987
04: brevkort 1987
05: helsagsbrevkort 1987
06: adressekort, 3 pakker i 2., 2. og 3. vægtkl. 1988


     

01: helsagsbrevkort 1988
02: brev 1988
03: Rec. brev 1989

 

Andre stempler + labels01: 4-lin. trodatstempel 1970

 

Billeder og lidt historie fra Harboøre

Først et par sider fra Pontoppidans Danske Atlas fra 1763 med den tids beskrivelse af Harboøre sogn.

              

01: Pontoppidans Danske Atlas 1763
02: Pontoppidans Danske Atlas 1763
03: Hilsen fra Harboøre, brugt 1903
04: Hilsen fra Harboøre, brugt 1903
05: Harboøre Kirke, brugt 1903
06: Harboøre Kirke og Præstegård, brugt 1911

              

01: Harboøre Kirke og By, ca. 1908
02: Kirken og kirkegården, brugt 1909
03: Harboøre Kirke 1907
04: Harboøre Kirke, brugt 1907
05: Hilsen fra Harboøre Kirke, brugt 1908
06: Altertavlen, ca. 1915

              

01: Kirkerummet, ca. 1920
02: Kirken ombygget, brugt 1910
03: Kirken, ca. 1920
04: Kirken fra SØ, ca. 1940-50
05: Kirken og præstegården, brugt 1922
06: Kirken med naboer, ca. 1950

                 

01: Kirken fra vest, brugt 1951
02: Fællesgraven fra 1893, ca. 1920
03: Monumentet på fællesgraven, ca. 1920
04: Fællesgraven, ca. 1920
05: Mindesten for redningsbåden "Lilør" 's forlis, ca. 1920
06: Monumentet på fællesgraven, brugt 1906
07: Krigergraven, ca. 1920

              

01: Mindemonument, ca. 1950
02: Høfde 34, brugt 1914
03: Høfde, koloreret, ca. 1915
04: Strand ved høfderne, ca. 1910
05: 4 Fiskerbåde på stranden, brugt 1906
06: 2 fiskerbåde, brugt 1907

              

01: Stranden, ca. 1908
02: Fiskerne går ud, ca. 1908
03: Fiskerlaug, brugt 1910
04: Fiskerlaug, Danmarks ældste, brugt 1910
05: Peter Hyld
06: Harboørefisker, ca. 1905

              

01: Harboørefisker, ca. 1905
02: Fiskerenke, ca. 1920
03: Fisker ved stranden, ca. 1905
04: Fiskerhytte, brugt 1915
05: Peter Hyld, brugt 1907
06: Fiskerhytte, koloreret, ca. 1915-20

              

01: Fiskerhytte, brugt 1908
02: Fiskerhytte, ca. 1915-20
03: "Klithuset", brugt 1908
04: "Klithuset", brugt 1922
05: Strandpavillonen, ca. 1908-10
06: Gadeparti, brugt 1913

              

01: Harboøre Badehotel, brugt 1905
02: Badehotellet, brugt 1925
03: Stationen og badehotellet, ca. 1920
04: Missionshuset, brugt 1909
05: Glædelig Jul, brugt 1920
06: Fugleperspektiv, brugt 1920

              

01: Udsigt fra kirketårnet, brugt 1928
02: Parti fra Kirkebyen, ca. 1960
03: Harboøre By, Syd, ca. 1960
04: Gadeparti, brugt 1957
05: Skolen 1960
06: Søndergade, ca. 1960

        

01: Engbjerg Kirke, ca. 1910
02: Engbjerg Kirke, inde og ude, brugt 1916
02: Redningsbaaden "Flyvholm", ca. 1910
04: Flyvholm Redningsstation, ca. 1990