Posthistorie fra Lemvig postdistrikt


Underlagte enheder


Bøvlingbjerg

Bøvlingbjerg er den største af småbyerne uden for Lemvig.
Da jernbanen i 1879 blev anlagt fra Vemb mod Lemvig, ønskede man ikke en station placeret i byen, da man frygtede, at det ville være mere til skade end til gavn. Det medførte, at stationen blev bygget i Faare, og postvæsenet oprettede her et brevsamlingssted, hvorfra posten blev ekspederet.

I Bøvling Sogn ligger mange spredte gårde og mindre huse. Den største af gårdene - Rysensten har tidligere været et kongeligt slot og senere en herregård, hvorfra kongens lensmand styrede det daværende Bøvling Amt.

I Bøvling har der været store brydninger mellem Indre Mission og grundtvigianismen. Det medførte oprettelse af en valgmenighed med egen kirke, friskole og forsamlingshus. Desuden har der helt op til nyere tid været 2 af hver slags virksomhed og forretning.

Uanset status har Bøvlingbjerg altid været underlagt Lemvig Postkontor. Postnummeret er 7650.

 

Status:

Fra   01.07.1890   BRS   brevsamlingssted
01.04.1905 BSA brevsamlingssted med selvstændig adresse
01.05.1921 PXP postekspedition

 

Anvendte stempler:

liniestempel LIN Bøvlingbjerg
01.04.1905 TIL stjernestempel STJ II BØVLINGBJERG
24.10.1914   LEV   brotypestempel BRO IIIb BØVLINGBJERG /***
omdannet stempel   BRO IIIc BØVLINGBJERG /***
nyt stempel BRO IIc-1   BØVLINGBJERG /***
nyt stempel BRO IIc-2 BØVLINGBJERG /***
nyt stempel BRO IId-1 BØVLINGBJERG /***
02.01.1980 GRA nyt stempel BRO IId-2 BØVLINGBJERG /***

 

Stemplernes anvendelse over tid.

 

De enkelte stempler og eksempler på deres anvendelse.

 

LIN

Kontorstempel

     kan være anvendt før tildelingen af STJ II

      mine er kendt på våbentype udg. 1902-05

 

STJ II

Nyt stempel

                  kendt fra 21.06.1905 - 12.10.1914

      mine er kendt fra 19.06.1906 - 12.10.1914

Sidestempel: VEMB/THYBORØN BRO Ie eller FAARE BRO Ia

              
01: brevkort 1906
02: lokalbrev 1906
03: lokalbrevkort 1906
04: brev 1908
05: brevkort 1909
06: brevkort 1909

              
01: brevkort 1910
02: brev 1910
03: brev 1911
04: lokalbrev 1912
05: brevkort 1914
06: brev 1914, violet stempel og det senest kendte Bøvligbjerg STJ II

     
01: udateret og ufrankeret uden efterporto
02: variant: nr. 13, spaltet C
03: violet stempelfarve

 

BRO IIIb

Nyt stempel

                   kendt fra 09.11.1914 - 13.07.1932

      mine er kendt fra 09.11.1914 - 13.07.1932

      omdannet til BRO IIIc

              

01: brev 1914
02: brevkort 1919
03: brevkort 1922
04: brevkort 1923
05: brev 1925
06: Befalet Beretning 1926, brev (modtager betaler)

     

01: Befalet Beretning 1927, brev (modtager betaler)
02: tryksag, svarbrevkort 1930
03: det tidligste og det senest kendte Bøvligbjerg BRO IIIb

 

BRO IIIc

Omdannet fra BRO IIIb

                  kendt fra 15.08.1933 - 11.02.1938

      mine er kendt fra 15.08.1933 - 28.09.1937

  

01: det tidligst kendte Bøvligbjerg BRO IIIc m.m.
02: brev 1935

 

BRO IIc-1

Nyt stempel

                   kendt fra 13.10.1932 - 30.12.1969

      mine er kendt fra 13.10.1932 - 30.12.1969

              

01: variant: dobbeltpræg i delfinens hale
02: Befalet Beretning (brev) 1935, modtager betaler
03: brevkort 1935
04: brev 1935
05: brevkort 1936
06: Lægeberetning (tryksag) 1938, modtager betaler

              

01: brevkort 1938
02: Befalet Beretning (brev) 1938, modtager betaler
03: brevkort 1941
04: udlandsbrev til forespørgsel 1952
05: do., bagsiden
06: brevkort 1955

  

01: tryksag 1960
02: det senest kendte Bovlingbjerg BRO IIc-1

 

BRO IIc-2

Nyt stempel

                   kendt fra 21.03.1941 - 15.05.1979

      mine er kendt fra 15.07.1941 - 15.05.1979

              

01: brev 1944
02: adressekort, 1. vægtklasse til Grønland 1949, berigtigelseskort udstedt
03: brev, Rec. 1956
04: brevkort 1959
05: brev, Rec. 1962
06: brev, Rec. 1970

              

01: brev 1970
02: returstempel 1971
03: returbrev 1971
04: brev 1972
05: FDC 1974
06: brev 1976, usædvanligt timetal

              

01: brev 1977, ufrankeret med efterporto
02: omadresseret brev 1978
03: brevkort 1978
04: postsag 1978
05: brev 1979, det senest kendte Bøvligbjerg BRO IIc-2

 

BRO IId-1

Nyt stempel

                   kendt fra 20.12.1962 - xx.01.1972

      mine er kendt fra 20.12.1962 - xx.01.1972

     

01: det tidligst og det senest kendte Bøvlingbjerg BRO IId-1
02: brev, Rec. 1965, Rec.-label med stavefejl: Bøvlingsbjerg
03: brevkort 1967

 

BRO IId-2

Nyt stempel

                  kendt fra 17.03.1980 - 14.08.1992

      mine er kendt fra 14.08.1980 - 14.08.1992

              
01: brev, Rec. 1984
02: brev 1985
03: adressekort, 1. vægtklasse 1986
04: adressekort, 1. vægtklasse 1986
05: brevkort helsag 1986
06: manillamærke 199101: brev, Rec. 1992, det senest kendte Bøvligbjerg BRO IId-2

 

Andre stempler + labels

              

01: liniestempel 1915 - 20
02: trodatstempel, 3-liniet
03: kvittering med trodatstempel
04: Rec.-label 1956
05: Rec.-label 1965 med stavefejl
06: Rec.-label 1970

  

01: pakkelabel 1949
02: pakkelabel 1986

 

Billeder og lidt historie fra Bøvlingbjerg

Først et par sider fra Pontoppidans Danske Atlas, 1763 med den tids beskrivelse af Bøvling Sogn.

              

01: Pontoppidans danske Atlas 1763
02: Pontoppidans danske Atlas 1763
03: Rysensteen, ubrugt ca 1905
04: Parti fra syd, Bøvlingbjerg, brugt 1906
05: Parti fra øst, Bøvlingbjerg, ubrugt ca. 1920
06: Partier fra Bøvlingbjerg, brugt 1907

              
01: Valgmenighedskirken, brugt 1908
02: Bøvling Kirke, brugt 1907
03: Bøvling Kirke, brugt 1908
04: Gadeparti, brugt 1910
05: Partier fra Bøvlingbjerg, brugt 1918
06: Gadeparti, ubrugt ca. 1920

              
01: Vinterbillede, ubrugt ca. 1920
02: Apoteket, brugt 1938
03: Bøvling Kirke, brugt 1941
04: Valgmenighedskirken, brugt 1947
05: Parti fra Lystanlægget, brugt 1955
06: Gadeparti, brugt 1959