Posthistorie fra Lemvig postdistrikt


Underlagte enheder


Bonnet

Bonnet ligger som centrum i en ring omgivet af Rom, Lomborg, Ramme, Dybe, Vandborg, Heldum og Lemvig sogne. Bonnet ligger få km SV for Lemvig og er den sidste station inden Lemvig, når man kommer fra Vemb.
Da stationen blev bygget, var her kun få gårde, byen er vokset op omkring stationen. Det er en lille by med en skole og en del mindre virksomheder.

I trafik- og postmæssig henseende har Bonnet et stort opland. Hertil hører Ferring og Bovbjerg, som i over 100 år har været Vestjyllands mest besøgte turistmål. Se billederne nederst på siden.

Brevsamlingsstedet blev oprettet 20.07.1879 samtidig med Vemb-Lemvig-banens åbning, og uanset status har Bonnet altid været underlagt Lemvig. Bonnet har været tildelt postnummer 7630.

 

Status:

Fra   20.07.1879   BRS   Brevsamlingssted
17.11.1882 BSB Brevsamlingssted med selvstændig adresse for brevposten
01.11.1895 BSF Brevsamlingssted med udvidede forretninger.
29.02.1896 Selvstændig postadresse
01.05.1907 JBS Jernbanebrevsamlingssted
01.10.1916 PXP Postekspedition
01.06.1970 IPX Indleveringspostekspedition, PA: Bøvlingbjerg

 

Anvendte stempler:

18.11.1895 LEV tildelt stjernestempel STJ II BONNET
14.03.1907 GRA    brotypestempel BRO Ia BONNET /***
nyt stempel BRO IIc-1 BONNET /***
omdannet fra BRO Ia    BRO IIc-2 BONNET /***
08.05.1950 GRA nyt stempel BRO IId BONNET /***
26.01.1971 GRA nyt stempel BRO IId PAR    LEMVIG /(BONNET)
brugt i 1940  jernbanestempel CIR BONNET /V.L.T.J.

Stemplernes anvendelse over tid.

 

De enkelte stempler og eksempler på deres anvendelse.

 

STJ II

Nyt stempel

                  kendt fra 08.05.1900 - 17.10.1906

      mine er kendt fra 08.05.1900 - 20.08.1906

Sidestempel: VEMB /THYBORØN eller LEMVIG /VEMB

              

01: brev 1900, det tidligst kendte STJ II fra Bonnet
02: helsagsbrevkort 1901
03. brevkort 1904
04: brevkort til Tyskland 1904
05: brevkort 1906
06: brevkort 1906, omadresseret01: brevkort 1906

 

BRO Ia

Nyt stempel

                  kendt fra xx.03.1907 - 07.09.1932

      mine er kendt fra xx.03.1907 - 07.09.1932

      omdannet til BRO IIc-2

              

01: 1 mærke + 1 klip med det tidligste og det senest kendte Bonnet BRO Ia
02: brev 1907, firmaadresse
03: brevkort, opfrankeret helsag 1908
04: brevkort 1908
05: lokalt brevkort 1908
06: brev 1909

              

01: lokalt brevkort 1910
02: brevkort 1917
03: brevkort 1923
04: brev 1926, fejlindstillet stempel
05: brevkort 1926
06: returbrev 1927, firmaadresse

     

01: Rec. udlandsbrev 192
02: brev 1929
03: tryksag, svarbrevkort 1930

 

BRO IIc-1

Nyt stempel

                  kendt fra 29.09.1932 - 07.04.1970

      mine er kendt fra 29.09.1932 - 07.04.1970

              

01: det tidligste og det senest kendte Bonnet BRO IIc-1
02: brevkort 1933
03: brevkort 1933
04: helsagsbrevkort 1936
05: helsagsbrevkort 1937, firmaadresse
06: brevkort 1937

              

01: brev 1941
02: brevkort 1942
03: Rec. brev 1942
04: Rec. brev 1947
05: postindkassering, giro 1947
06: brev 194901: brev 1949, firmaadresse

 

BRO IIc-2

Omdannet fra BRO Ia

                  kendt fra 02.03.1944 - 17.12.1949

      mine er kendt fra 02.03.1944 - 17.12.1949

        

01: Rec. brev 1944, det tidligst kendte Bonnet BRO IIc-2
02: tjenstligt brev 1945, postbesørges ufrankeret
03: brev 1946
04: det senest kendte Bonnet BRO IIc-2

 

BRO IId

Nyt stempel

                  kendt fra 24.05.1950 - 19.01.1971

      mine er kendt fra 18.08.1950 - 19.01.1971

              

01: brev 1950
02: brevkort 1953
03: brevkort 1955
04: tryksag, brevkort 1955, kan nedlægges ufrankeret
05: postanvisning 1957, retur til Lemvig
06: Rec. brev 1958

     

01: brev, tryksag 1970
02: brev 1970
03: brevklip med det senest kendte Bonnet BRO IId

 

BRO IId, PAR

Nyt stempel

                  kendt fra 01.03.1971 - 22.09.1987

      mine er kendt fra 08.04.1974 - 22.09.1987

              
01: brev 1976, postbesørges ufrankeret
02: brev 1979
03: brev 1982
04: brev 1984
05: adressekort, 1. vægtkl., Rec., 1985
06: adressekort, 1. vægtkl., 1985, firmaadresse

              
01: adressekort, 4. vægtkl., 1985, firmaadresse
02: adressekort, 2. vægtkl., 1985, firmaadresse
03: adressekort, 3. vægtkl., 1985, firmaadresse
04: adressekort, 1. vægtkl., Expres, 1986, firmaadresse
05: adressekort, 1. vægtkl., 1986, firmaadresse
06: adressekort, 1. vægtkl., 1986

  

01: adressekort, 1. vægtkl., 1986
02: brev 1987, det senest kendte Bonnet BRO IId PAR

 

Feldpost fra Bovbjerg

  

01: Feldpost til Tønder 1945
02: afsenderens feldpostnr.

 

Andre stempler + labels

        

01: brevklip med jernbanestempel 1940
02: Lemvig BRO IIh, 1. vægtkl., 1985
03: Lemvig BRO IId, sn2, 1. vægtkl., 1986
04: Lemvig trodatstempel, 1. vægtkl., 1986

              

01: Rec. label brugt 1928
02: Rec. label brugt 1942
03: Rec. label brugt 1944
04: Rec. label brugt 1958
05: Expres label brugt 1986
06: Værdi label 1985

  

01: pakkelabel 1985
02: pakkelabel 1986

 

Billeder og lidt historie fra Bonnet, Bovbjerg og Vandborg

              

01: Parti fra Bonnet, brugt 1912
02: Distriktslægen på landtur, brugt 1910
03: Ukendt gård med ukendte personer, brugt 1918
04: Ferring, brugt 1916
05: Bovbjerg Badehotel, brugt 1904
06: Tårnet på Bovbjerghus, tegnet 1905 af Kresten Bjerre

              

01: Ferring Badehotel og Kirke
02: Kløften ved Bovbjerg, brugt 1904
03: Havet ved Bovbjerg, brugt 1908
04: Bovbjerg, brugt 1915
05: Aftenstemning, brugt 1916
06: En flyver i sigte, brugt 1923

              

01: Fiskerlaug, brugt 1908
02: Aften ved Havet, brugt 1933
03: Bovbjerg Fyr, brugt 1938
04: Ferring Kirke, brugt 1937
05: Vandborg Kirkeby, brugt ca. 1910
06: Vandborg Vandmølle ved Strande, brugt 1910

  

01: Partier fra Bonnet, brugt 1922
02: Bonnet Kro, 1950 - 60