Posthistorie fra Lemvig postdistrikt


Underlagte enheder


Bækmarksbro

Bækmarksbro er i dag en typisk mindre stationsby, der er vokset frem omkring stationen. Det naturlige opland er Flynder og Møborg sogne. Det er den første station efter Vemb, og der var heftige diskussioner om dens placering. Nogle ønskede stationen ved gården Bækmark, da der her var en direkte vej til Bøvlingbjerg. Det blev i stedet i den sydlige del af byen i nærheden af gården Aaberggård, hvor folketingsmand Chr. P. Aaberg boede. Han var en drivende kraft ved banens anlæggelse og højt respekteret både hjemme og i Folketinget, hvor han var en af de fire såkaldt "vise" bønder.
  Chr. Pedersen Aaberg
Stationen blev hurtigt for lille, og den nuværende stationsbygning blev taget i brug i 1913.

Brevsamlingsstedet blev oprettet i 1860 (19 år før jernbanen blev anlagt). Uanset status har Bækmarksbro altid været underlagt Lemvig.

fra Generalpostdirecteuren.
Cirkulaire Nr. 5 / 1860:
7.
Fra 1ste April d. A. ar at regne vil der blive oprettet:
   et det kongelige Postcontoir i Lemvig underlagt Brevsamlingssted i Bekmarksbro, der foruden med det nævnte Contoir tillige vil udvexle Tasker med Ringkjøbing Postcontoir. (P. J. 956)
                                

 

Landpostruter

oprettet   nedlagt
Bækmarksbro - Møborg    1871 1874
Bækmarksbro - Nes 1875 1876
Bækmarksbro - Møborg 1877 1879
Bækmarksbro - Nes 1878 1886
Bækmarksbro - Flynder 1879 1886
Bækmarksbro - Amstrup 1880 1886

 

Status:

Fra   01.04.1860   BRS   brevsamlingssted, Bekmarksbro
17.11.1882 BSB brevsamlingssted med selvstændig adresse for brevposten
01.04.1895 Bækmarksbro
01.11.1895 BSF brevsamlingssted med udvidede forretninger
01.05.1907 JBS jernbanebrevsamlingssted
01.10.1916 PXP postekspedition

 

Anvendte stempler

pakkepoststempel   OVA BÆKMARKSBRO /V.L.J.
18.11.1895   LEV   stjernestempel STJ II BÆKMARKSBRO
22.09.1903 GRA brotypestempel BRO Ia BÆKMARKSBRO /***
jernbanestempel BRO IIb BÆKMARKSBRO /***
omdannet stempel BRO IIb BÆKMARKSBRO /***
nyt stempel BRO IIc-1   BÆKMARKSBRO /***
omdannet stempel BRO IIc-2 BÆKMARKSBRO /***
30.12.1959 GRA nyt stempel BRO IId-1 BÆKMARKSBRO /***
12.03.1965 GRA nyt stempel BRO IId-2 BÆKMARKSBRO /***

 

Stemplernes anvendelse over tid.

 

De enkelte stempler og eksempler på deres anvendelse.

 

Post til og fra Bækmarksbro før BRS havde egne stempler til rådighed.

Annulleret med blæk eller bureaustempel LEMVIG-VEMB (LAP VIIIb).

              

01: brev 1884 fra Aaberg
02: blækannulleret 1985-86
03: brev 1887
04: brevkort 1889
05: brevkort 1896
06: annulleret med VLJ pakkepoststempel

 

STJ II

Nyt stempel

                  kendt fra 16.04.1899 - 28.07.1903

      mine er kendt fra 16.04.1899 - 12.08.1901

Sidestempel: VEMB /THYBORØN eller LEMVIG /VEMB

     

01: Det tidligst kendte STJ II fra Bækmarksbro pa VLJ-bilag
02: brev 1901
03: brevkort 1901

 

BRO Ia

Nyt stempel

                  kendt fra 06.10.1903 - 29.10.1926

      mine er kendt fra 05.01.1905 - 29.10.1926

     omdannet til BRO IIb

           

01: brevkort 1905
02: brev 1906
03: brevkort 1907
04: lokalbrevkort 1908
05: godsbanemærker brugt 1909 med BRO Ia

              

01: pengebrev 1912
02: seglsiden
03: brev 1913
04: P.O.-Adressekort 1921
05: brevkort 1923
06: det senest kendte BRO Ia fra Bækmarksbro

 

BRO IIb

Jernbanestempel

                  kendt fra 07.02.1927 - 01.03.1927

      mine er kendt fra 07.02.1927 - kun det ene01: brevkort 1927

 

BRO IIb

Omdannet fra BRO Ia

                  kendt fra 12.04.1927 - 20.09.1932

      mine er kendt fra 12.04.1927 - 18.06.1932

        

01: det tidligst kendte BRO IIb fra Bækmarksbro
02: brev, modtager betaler, 1928
03: tryksag, svarbrevkort 1930

 

BRO IIc-1

Nyt stempel

                  kendt fra 27.09.1932 - 01.02.1947

      mine er kendt fra 27.09.1932 - 01.02.1947

  

01: det tidligst og det senest kendte Bækmarksbro BRO IIc-1
02: brevkort, omadresseret

 

BRO IIc-2

Omdannet fra BRO IIb

                  kendt fra 21.08.1933 - 30.12.1959

      mine er kendt fra 15.09.1933 - 30.12.1959

              

01: brev 1947
02: brev 1948
03: brev, Rec. 1949
04: brev 1950
05: fejlstemplet med 10 år
06: tryksag 1955, kan nedlægges ufrankeret01: det senest kendte BRO IIc-2 fra Bækmarksbro

 

BRO IId-1

Nyt stempel

                  kendt fra 12.05.1960 - 22.01.1991

      mine er kendt fra 05.10.1960 - 22.01.1991

              

01: tryksag 1961, kan nedlægges ufrankeret
02: brevkort 1966
03: brev 1969
04: adressekort 1. vægtklasse 1986
05: adressekort 1. vægtklasse 1986
06: det senest kendte Bækmarksbro BRO IId-1 22.01.1991

 

BRO IId-2

Nyt stempel

                  ingen er kendt

                  ingen i samlingen

 

Andre stempler + labels

           

01: postkvittering, giro, 1975
02: trodatstempel, 4 linier
03: trodatstempel, 3 linier
04: do. som kvittering på P.O. adressekort 1985

     

01: værdilabel, brugt 1912
02: Rec.label 1949
03: pakkelabel 1986


8 ore H.gr.IV, 1884, farveplet i 1. A i Danmark,
fra Aabergs brev 1884

 

Billeder og lidt historie fra Bækmarksbro, Flynder og Møborg

        

    Til det kongelige Stiftamt i Viborg!
I ____ om Skrivelse af 31. f(orrige) Maaned Møborg
Sogneraad anmoder om at maatte underrette
om hvorvidt Mads Nielsen Holm endnu er
Eier af Nørre Holmegaard i Møborg og betaler
Skatterne deraf; i den Anledning tillader
man sig hermed at oplyse, at fornævnte Holm
til den 1. Februar sidst er fraflyttet Holmegaard, som
nu er gaaet over i en anden Mands Eie, som
endnu ikke er flyttet dertil, men lader Erindre
mens d--?-- besørge med en B---?---.
Møborg den 7. Februar 1884
        Pa Sogneraadets Vegne
                 C. Aaberg

  

01: Chr. P. Aaberg, folketingsmand
02: brev til Aaberg 1881
03: brev fra Aaberg 1884
04: brevets indhold
05: Aabergs underskrift 1884
06: Aabergs segl

              

01: Partier fra Bækmarksbro, brugt 1905
02: Gadeparti, ubrugt ca. 1905
03: Gadeparti, brugt 1909
04: Missionshuset, brugt 1905
05: Aaparti, brugt 1908
06: Godstoget, brugt 1911

              

01: Nørre Holmegaard, brugt 1906
02: Møborg Kirke, ubrugt ca. 1905
03: Møborg Kirke, ude og inde, ubrugt ca. 1905
04: Møborg, Kirkebyen, ubrugt ca. 1905
05: Bækmarksbro Station, ny i 1913
06: Partier fra Bækmarksbro, brugt 1927