Posthistorie fra Lemvig postdistrikt


Anvendte stempler


Turiststempler

Først i 1940-erne indførte postvæsenet en ny variant af brotypestempler. De var ekstra store og med et slogan, som fortalte lidt om byen og oplandet.

De var beregnet til afstempling af breve og brevkort, men blev dog også brugt ved skranken ved betjeningen af de daglige kunder.
De skulle glæde modtageren og samtidig reklamere for afsenderens by og opland.

Lemvig fik sit turiststempel i 1943. Det blev brugt 1. gang 01.04.1943.
En gang i perioden 1961 - 63 blev det repareret. Indholdet i broen blev skiftet ud.

I løbet af 1969/70 ophørte brugen, og de blev inddraget. Det var nu blevet muligt at give mere nuancerede reklamer sammen med maskinstemplerne.

 

TUR I

Nyt stempel

                  kendt fra 01.04.1943 - xx.07.1961

      mine er kendt fra 01.04.1943 - 11.08.1962

     omdannet til TUR 2Eksempler på anvendelsen af TUR-1

              

01: FDC brev til Sverige med dansk censur 1943
02: censurstempel
03: FDC tryksagsbrev 1943
04: lokalt brevkort 1943, indkvarteringskort, nedlægges ufrankeret
05: tekst på indkvarteringskort
06: tryksag 1947

           

01: Rec brev 1948, returneret, firmaadresse
02: returnotat
03: luftpost til U.S.A. 1949, firmaadresse
04: brevkort 1949
05: brev 1949

              

01: returbrev 1949, firmaadresse
02: returnotat
03: brevkort 1950
04: brev 1951
05: lokalt brev 1951
06: Rec. brev 1951, firmaadresse

              

01: brevkort 1951
02: brevkort til Sverige 1956
03: helsagsbrevkort 1957, sign. Torvald Westergaard
04: brevkort 1957
05: postindkassering til Bonnet, returneret
06: Rec. brev 1958, kassebrev, underfrankeret

     

01: Rec. brev 1959, firmaadresse
02: brev 1961, med rammestempel: Forsinket fordi der star skrevet "Lemvig" i adressen
03: brev 1962, det senest kendte TUR-1

Eksempler på anvendelsen af TUR-1 til blanketter m. v.

              

  

 

TUR II

Omdannet fra TUR I

                  kendt fra 15.06.1963 - 15.08.1969

      mine er kendt fra 15.06.1963 - 15.08.1969

Eksempler på anvendelsen af TUR-2

           

01: brevkort 1963, det tidligst kendte TUR-2
02: adressekortklip 1963
03: adressekortklip 1965
04. adressekortklip 1968
05: de senest kendte TUR-2 15.08.1969