Posthistorie fra Lemvig postdistrikt


Anvendte stempler


Maskinstempler

Maskinstemplerne havde den fordel frem for håndstemplerne, at de var hurtigere at bruge og ikke så belastende for postassistenterne. De var beregnet til at stemple så stor en del af forsendelsen, at mærkerne blev annulleret, selv om der var flere ved siden af hinanden.
Der udvikledes hele tiden nye typer og forbedringer.

Allerede i 1921 fik Lemvig sit første maskinstempel. Det var et HelMaskinStempel - benævnt HMS. Stempeldelen var en stålrulle med 3 ens klicheer i rullen og 4 bølger i mellemrummene.
Den blev brugt til breve og brevkort indtil 1951, hvor den blev afløst af et såkaldt EnkeltMaskinStempel - benævnt EMS. Her var stempelhovedet og bølgedelen 2 uafhængige dele.
I 1984 blev der fremstillet en tekstkliche, som kunne sættes ind i stedet for bølgerne.
I Lemvig har der kun været denne ene.

Det har altid været en pligt for personalet at annullere frimærker, som ikke var ramt af stempelmaskinen.

Typeangivelser er efter "Katalog over neutrale enkeltmaskinstempler" v/ Kurt Stokholm.

 

HelMaskinStempel

HMS, BRO IIb

       3 klicheer og 4 bølger i mellemrum

        mine er kendt fra 06.12.1921 - 09.01.1951

Stemplet er let kendeligt - også på løse mærker. De 2 tydeligste kendetegn er stjernen forneden og udformningen af G i LEMVIG.
Desuden vil spor af bølgelinierne altid afsløre oprindelsen.

Tidligste og seneste anvendelse

 06.12.1921

 09.01.1951Breve, landsporto

              

01: brev 1935
02: brev 1936
03: brev 1937
04: søndagsbrev 1938
05: brev 1938
06: brev 1940, fejlagtigt åbnet af Postvæsenet

           

01: oblater: Lukket af Postvæsenet
02: brev 1940, dagstempel til Lemvig 1.
03: returbrev med notater 1941
04: brev 1942, frimærket ugyldiggjort
05: sondagsbrev 1942

           

01: returbrev 1943
02: returnotat 1943
03: brev 1945
04: brev 1947
05: brev 1950


Breve, lokalporto

     

01: lokalt brev 1930
02: lokalt brev 1939
03: lokalt brev 1947


Brevkort, landsporto

              

01: brevkort 1922
02: brevkort 1924
03: brevkort 1925
04: brevkort 1926
05: brevkort 1927
06: brevkort 1932

           

01: helsagsbrevkort 1935
02: brevkort 1936
03: helsagsbrevkort med tiltryk 1940, firmaadresse
04: brevkort 1941, firmaadresse
05: brevkort 1947


Brevkort, lokalporto01: brevkort 1943


Tryksag, landsporto

  

01: tryksagsbrev 1940, firmaadresse
02: tryksag 1947


Tryksag, lokalporto

           

01: lokal tryksag 1929
02: lokal tryksag 1932
03: lokal tryksag, tjenestebrev 1938
04: lokal tryksag 1939
05: lokal tryksag 1944


Brevkort, udlandet01: brevkort til Tyakland 1946, fra flygtningelejren i Rom


EnkeltMaskinStempel

EMS-1, type B-2

       7 bølger til højre

       kendt fra 1951 - 1954

        mine er kendt fra 08.03.1951 - 19.11.1953indhold i stempelhoved:
LEMVIG/* , klokkeslæt-dato-år + bølgelinier th.,


takster:
breve  fra 01.06.1950 - 01.07.1952: 25 øre
brevk. fra 01.06.1950 - 01.07.1952: 15 øre
01: brev 1951, nedlægges ufrankeret

takster:
breve  fra 01.07.1951 - 15.04.1963: 30 øre
brevk. fra 01.07.1952 - 15.04.1963: 20 øre


           

01: brev 1951, omv. stempelhoved
02: returbrev 1951
03: brev 1951, firmaadresse
04: tryksag, brevkort 1952, firmaadresse
05: brevkort 1953
06: returbrev 195302: brevkort 1953

 

EMS-2, type F-2

       4 bølger til højre

                     kendt fra 06.07.1954 - 1969

        mine er kendt fra 06.07.1954 - 15.03.1969

              

01: brev 1954
02: brevkort 1954
03: brev 1955, firmaadresse
04: brevkort 1955, julestempel
05: brevkort til Sverige 1956
06: helsagsbrevkort 1956

              

01: tryksagsbrevkort 1956
02: brev 1957
03: brev 1958, firmaadresse
04: brev 1965
05: brevkort 1960
06: brevkort 1961

        

01: brevkort 1961, Fr. IX ny type
02: brev 1962
03: tryksagsbrev 1962
04: brevkort 1962

takster:
breve  fra 15.04.1963 - 15.05.1965: 35 øre
brevk. fra 15.04.1963 - 15.05.1965: 25 øre


        

01: helsagsbrevkort 1963
02: brevkort 1964
03: brev til Grækenland 1964
04: brev 1965

takster:
breve  fra 15.05.1965 - 03.07.1967: 50 øre
brevk. fra 15.05.1967 - 03.07.1967: 40 øre


     

01: brevkort til Sverige 1965
02: brev 1966, firmaadresse
03: brev 1967 med efterporto og retur

takster:
breve  fra 03.07.1967 - 01.07.1972: 60 øre
brevk. fra 03.07.1967 - 01.07.1972: 50 øre


     

01: brevkort 1967
02: brev 1969, firmaadresse
03: brevkort til Spanien 1969

 

EMS-3, type I-4e

       5 bølger til venstre

       kendt fra 1969 - 1983

        mine er kendt fra 08.05.1969 - 04.10.1983

        

01: brev til Canada 1969
02: brev 1969
03: brevkort 1970
04: brevkort 1971

takster:
breve  fra 01.07.1972 - 15.06.1974: 70 øre
brevk. fra 01.07.1972 - 15.06.1974: 60 øre


              

01: brev 1972, firmaadresse
02: brev 1972
03: helsagsbrevkort 1973
04: brev 1973
05: postsag 1973
06: brevkort 197301: brev 1974

takster:
breve  fra 15.06.1974 - 01.04.1976: 90 øre
brevk. fra 15.06.1974 - 01.04.1976: 70 øre


        

01: brev 1974
02: brevkort 1975, firmaadresse
03: brevkort 1975
04: brevkort 1975

takster:
breve  fra 01.04.1976 - 01.11.1977: 100 øre
brevk. fra 01.04.1976 - 01.11.1977:  80 øre


              

01: brev 1976
02: brevkort 1976
03: brev 1976
04: brevkort 1976
05: brev 1977
06: brev uden frimærke 1977, firmaadresse01: tryksagsbrev 1977

takster:
breve  fra 01.11.1977 - 17.04.1979: 120 øre
brevk. fra 01.11.1977 - 17.04.1979: 100 øre


     

01: brevkort til Sverige 1978
02: brevkort 1978
03: brev 1978

takster:
breve  fra 17.04.1979 - 02.01.1981: 130 øre
brevk. fra 17.04.1979 - 02.01.1981: 110 øre


  

01: brevkort 1979
02: brev 1980

takster:
breve  fra 02.01.1981 - 17.05.1982: 160 øre
brevk. fra 02.01.1981 - 17.05.1982: 130 øre

indhold i stempelhoved:
LEMVIG/* , dato-klokkeslæt-år + bølgelinier eller tekstkliche tv.

     

01: tryksag 1981
02: brev til USA 1981
03: brev 1981

takster:
breve  fra 17.05.1982 - 05.04.1983: 200 øre
brevk. fra 17.05.1982 - 05.04.1983: 180 øre


  

01: brev 1982
02: brevkort til Tyskland 1982, Margr. ny type

takster:
breve og brevkort fra 05.04.1983 - 09.01.1984: 250 øre

EMS-4, type I-4a

       EMS-3 med nyt stempelhoved

       kendt fra 1983 - 1991

        mine er kendt fra 06.10.1983 - 27.07.1991

     

01: brev 1983, firmaadresse
02: tryksag retur 1983
03: tryksag retur 1983


takster:
breve og brevkort fra 09.01.1984 - 14.01.1985: 270 øre

 

EMS-4, type I-4a med TMS

       Der er ofte skiftet mellem bølger og tekstkliche

                    kendt fra 27.02.1984 - 05.10.1991

        mine er kendt fra 28.02.1984 - 05.10.1991

     

01: tryksag 1984
02: brevkort 1984
03: brev 1984

takster:
breve og brevkort fra 14.01.1985 - 11.01.1988: 280 øre


              

01: brev 1985, omvendt stempelhoved
02: brev 1985
03: adressekort, 1. vægtkl. 1986
04: brevkort 1986
05: brevkort 1986
06: Luftpostbrev til U.S.A. 1987

     

01: brev 1987
02: brev 1987
03: brev 1987

takster:
breve og brevkort fra 11.01.1988 - 30.01.1989: 300 øre


              

01: brev 1988
02: brevkort til Tyskland 1988
03: brevkort 1988
04: brev 1988
05: brev 1988
06: brev 1989

takster:
breve og brevkort fra 30.01.1989 - 15.01.1990: 320 øre


        

01: brev 1989
02: brev 1989
03: brev 1989
04: brevkort til Tyskland 1989

indhold i stempelhoved:
fra 18.01.1990: LEMVIG/* , år-dato-klokkeslæt + tekstkliche tv.,


takster:
breve og brevkort fra 15.01.1990 - 15.06.1992: 350 øre


        
01: brev 1990
02: 19.03.1990, omvendt stempelhoved
03: brev 1990, Margr. ny type
04: brev 1991

Jeg vil gerne erhverve forsendelser yngre end denne!

takster:
breve og brevkort fra 15.06.1992 - 03.01.1999: 375 øre