Posthistorie fra Lemvig postdistrikt


Anvendte stempler


BRO VIIId

De gamle brotypestempler af typen IId blev afløst ved årtusindskiftet af den nye type. Der var nu ikke længere behov for de mange stempler.
De nyoprettede postcentre havde overtaget langt hovedparten af postens behandling, adressekort var afskaffet og brugen af indbetalingskort var erstattet af publikums brug af netbank til pengeoverførsler.
Desuden var nogle af dem ikke forberedt til årtusindskiftet (se Lemvig BRO IId-11).

 

BRO VIIId

Nyt stempel

Ikke registreret i Vagn Jensens fortegnelse over danske poststempler (nu KPK)

Mine er kendt fra 29.02.2000 - stadig i brug

 

Eksempler på anvendelse af BRO VIIId.

   

01: brev 2000, det tidligst kendte
02: International svarkupon 2007
03: Sidste dag for posthuset i Lemvig 21.11.2007