Posthistorie fra Lemvig postdistrikt


Anvendte stempler


BRO IId sn1 og sn2 + BRO IIh

BRO IId har været benyttet fra 1934 og frem til årtusindskiftet. Der har været anvendt 11 forskellige stempler + 2 med stempelnummer, så det vil være naturligt at inddele dem i 3 grupper: IId 1-5 (1934 - 50) og IId 6-11 (1950 - 2000) og IId sn1-2 (1976 - 97).
BRO IIh var beregnet til brug i postsparebankbøger, men alligevel har det været benyttet enkelte gange til behandling af almindelig post.

Fra 1943 - 69 blev brotypestemplerne suppleret med det såkaldte turiststempel, og i 1971 kom håndrullestemplet til..

Efterhånden blev flere og flere breve og kort maskinstemplet, mens håndstemplerne fortrinsvis blev brugt til indbetalingskort, adressekort, anbefalede breve og forsendelser, som ikke kunne maskinstemples.

BRO IId-
sn1

Nyt stempel

GRA 28.06.1978, kendt fra 03.10.1979 - 07.05.1980

                mine er kendt fra 03.10.1979 - 07.05.1980

 

BRO IId-
sn2

Nyt stempel

GRA 27.07.1972, kendt fra 03.03.1976 - 07.01.2000

                mine er kendt fra 03.03.1976 - 07.02.1997


Eksempler på anvendelse af sn1 og sn2

              
01: karte til værdipostsækken, det tidligst kendte sn1
02: begge stempler på samme forsendelse
03: brev, Rec. 1976, det tidligst kendte sn2
04: brev, Rec. 1979
05: Expres, underfrankeret, berigtigelseskort 1980
06: brev, Rec. 1981

              

01: brev, Rec. 1981
02: adressekort udland (Tyskland) incl. tolddeklaration og nødadressekort
03: brev, Rec. 1982
04: adressekort udland (U.S.A.), luftpost 1982
05: adressekort, luftpost til Grønland 1982
06: brev, Rec. 1983

              

01: adressekort udland (Sverige) 1984
02: adressekort, 1. vægtkl. 1985
03: brev, Rec. 1985
04: adressekort, 2. vægtkl. 1985
05: adressekort, 4. vægtkl. 1985
06: adressekort, 1. vægtkl. 1986

              

01: adressekort, 1. vægtkl. 1986
02: adressekort, 1. vægtkl. 1986
03: underfrank. P.O.-adressekort 2. vægtkl. 1987, berigtigelseskort udstedt
04: postsag, manglende porto, udland (U.S.A.) 1988
05: brev, Rec. 1989
06: brev, Rec. 199001: postsag, Rec. 1990

 

BRO IIh

Nyt stempel, ingen tidsang.

                  kendt fra xx.09.1979 - 01.02.1990

      mine er kendt fra xx.09.1979 - 01.02.1990

BRO IIh var beregnet til brug i postsparebankbøger, men alligevel har det været benyttet enkelte gange til behandling af almindelig post. Dog kendes der ogsa enkelte filatelistiske afstemplinger, som ikke er medtaget her.
     BRO IIh xx.09.1979     BRO IIh 01.02.1990

Eksempler på anvendelse af BRO II h

              

01: adressekort, 1. vægtkl. 1985
02 og 03: postkvittering for postgirobetaling til Stokholm 1985
02: returbrev, Rec. 1986
03: adressekort, 1. vægtkl. 1986
04: adressekort, skibspost til Grønland 1990