Posthistorie fra Lemvig postdistrikt


Anvendte stempler


BRO IId 6 - 11

BRO IId har været benyttet fra 1934 og frem til årtusindskiftet. Der har været anvendt 11 forskellige stempler + 2 med stempelnummer, så det vil være naturligt at inddele dem i 3 grupper: IId 1-5 (1934 - 50) og IId 6-11 (1950 - 2000) og IId sn1-2 (1976 - 97).
Fra 1943 - 69 blev brotypestemplerne suppleret med det såkaldte turiststempel, og i 1971 kom håndrullestemplet til.

Efterhånden, som flere og flere breve og kort blev maskinstemplet, blev håndstemplerne fortrinsvis brugt til den øvrige post som f.ex. returbreve, indbetalingskort, adressekort, anbefalede breve og andre forsendelser, som ikke kunne maskinstemples.

 

BRO IId-6

Nyt stempel

GRA 08.05.1950, kendt fra xx.10.1950 - xx.12.1965

               mine er kendt fra xx.10.19350 - xx.12.1965

kendes i 4 afgrænsede perioder

     BRO IId-6 xx.10.1950     BRO IId-6 xx.12.1965  

Eksempler på anvendelse af BRO IId-6:

              

01: klip med det tidligst kendte BRO IId-6
02: brevkort 1950
03: helsagsbrevkort 1950, firmaadresse
04: brevkort 1951
05: tryksagsbrevkort 1951, firmaadresse
06: debetseddel 1958

     

01: brev fra England 1958, med efterporto
02: udlandsadressekort til England 1963
03: brev 1963

 

BRO IId-7

Nyt stempel

GRA 07.05.1951, kendt fra 08.10.1951 - 05.11.1975

                mine er kendt fra 08.10.1951 - 30.05.1975

     BRO IId-7 08.10.1951  

Eksempler på anvendelse af BRO IId-7:

              
01: brevkort 1952
02: tryksagsbrevkort 1952, firmaadresse
03: Rec. brev 1952
04: brev helsag, aerogram 1954
05: karte 1954
06: brevkort 1955, postbesørges ufrankeret

              
01: brev 1955
02: brev til Lemvig 1957, returneret
03: tryksag 1957, returneret
04: do. bagsiden
05: debetseddel 1958
06: brevkort 1959

           

01: brev til Lemvig 1961, returneret og sendt påny til Klinkby
02: brevkort 1962
03: brev til Grønland 1964
04: Rec. brev 1971, firmaadresse
05: Rec. brev 1972, firmaadresse

 

BRO IId-8

Nyt stempel

GRA 17.04.1964 kendt fra 15.10.1965 - 30.05.1969

               mine er kendt fra 15.10.1965 - 30.05.1969

     BRO IId-8 15.10.1965     BRO IId-8 30.05.1969  

Eksempler på anvendelse af BRO IId-8:

  

01: postsag 1968
02: brevkort 1969

 

BRO IId-9

Nyt stempel

GRA 09.09.1969 kendt fra 01.10.1969 - 06.06.1996

              mine er kendt fra 10.10.1969 - 06.06.1996

     BRO IId-9 06.06.1996  

Eksempler på anvendelse af BRO IId-9:

              

01: brevkort 1970
02: brev 1971
03: brev sendt i Lemvig 1974, returneret
04: avissag 1975
05: brev 1976, omadresseret til Bovlingbjerg
06: værdipk. t. Grønland 1976, omadress., med nødadressekort

     

01: fejlekspederet adressekort 1978
02: 6/6 1996, det senest kendte Lemvig BRO IId-9

 

BRO IId-10

Nyt stempel

GRA 14.11.1975 kendtfra 31.03.1977 - 10.01.2001

              mine er kendt fra 31.03.1977 - 10.01.2001

     BRO IId-10 31.03.1977     BRO IId-10 10.01.2001  

Eksempler på anvendelse af BRO IId-10:

           

01: Rec. brev 1977
02: brev 1985
03: brev 1995, FDC, Jens Søndergaard
04: Rec. brev sendt i Lemvig 2000, returneret
05: brev 2001, det senest kendte Lemvig BRO IId-10

 

BRO IId-11

Nyt stempel

GRA 19.10.1979 kendt fra 06.11.1979- 07.01.2000

               mine er kendt fra 06.11.1979 - 07.01.2000

     BRO IId-11 06.11.1979     BRO IId-11 07.01.2000  

Eksempler på anvendelse af BRO IId-11:

              

01: underfrankeret Expres adressekort til Lemvig 1980, berigtigelseskort udstedt
02: do., tilsvar betalt i Brande
03: adressekort 3. vægtkl. 1981, firmaadresse
04: brev 1981, porto at betale
05: adressekort 1986 med 2 pakker fra Lemvig 1
06: fejlekspederet P.O. adressekort 1981, videresendt

              

01: brev 1984, omadresseret til Bøvlingbjerg
02: tryksag 1985, returstempel
03: underfrank. P.O.-adressekort 2. vægtkl. 1987, berigtigelseskort udstedt
04: postsag 1988, manglende porto
05: Rec. brev 1989
06: brevkort 1990

              

01: brevkort 1990
02: brevkort 1990
03: brevkort 1991
04: manillamærke 1991
05: brev 1993
06: afregning for manglende porto

           

01: dagstempel pa intern portoregning 1995, annuleret med Lemvig 1 trodatst.
02: brev 1999, returstempel
03: brev 1999, returstempel
04: brev 1999, returstempel
05: Rec. brev 2000, francostempel m. reservekliche, returstempel

     

01: brev 2000, returstempel, det senest kendte Lemvig BRO IId-11
02: do. bagsiden med liniestempel og trodatstempel