Posthistorie fra Lemvig postdistrikt


Anvendte stempler


BRO IId 1 - 5

BRO IId har været benyttet fra 1934 og frem til årtusindskiftet. Der har været anvendt 11 forskellige stempler + 2 med stempelnummer, så det vil være naturligt at inddele dem i 3 grupper: IId 1-5 (1934 - 50) og IId 6-11 (1950 - 2000) og IId sn1-2 (1976 - 97).
Fra 1943 - 69 blev brotypestemplerne suppleret med det såkaldte turiststempel, og i 1971 kom håndrullestemplet til.

I 1921 blev det første maskinstempel taget i brug, og efterhånden blev flere og flere breve og kort maskinstemplet, mens håndstemplerne fortrinsvis blev brugt til indbetalingskort, adressekort, anbefalede breve og andre forsendelser, som ikke kunne maskinstemples.

BRO IId-1

Nyt stempel

                             kendt fra 02.05.1934 - 02.01.1942

                mine er kendt fra 02.05.1934 - 02.01.1942

Omdannet til BRO IId-3

  BRO IId-1 02.05.1934     BRO IId-1 02.01.1942

BRO IId-2

Nyt stempel

                            kendt fra xx.06.1934 - 09.12.1942

               mine er kendt fra xz.06.1934 - 09.12.1942

  BRO IId-2 xx.06.1934      BRO IId-2 09.12.1942

BRO IId-3

Omdannet fra BRO IId-1.

LEV 16.02.1942, kendt fra 23.02.1942 - 21.04.1944
                                     og x9.01.1947 - 21.03.1949

              mine er kendt fra 06.03.1942 - 21.04.1944
                                     og 28.02.1948 - 30.06.1948

     BRO IId-3 21.04.1944

BRO IId-4

Nyt stempel

LEV 24.04.1944, kendt fra 04.05.1944 - x0.04.1948

               mine er kendt fra 04.05.1944 - x0.04.1948

Omdannet til BRO IId-5

     BRO IId-4 04.05.1944      BRO IId-4 x0.04.1948

BRO IId-5

Omdannet fra BRO IId-4

GRA 03.07.1948 kendt fra 15.10.1948 - 11.05.1950

               mine er kendt fra 15.10.1948 - 11.05.1950

     BRO IId-5 15.10.1948     BRO IId-5 11.05.1950

Eksempler på anvendelse af BRO IId 1 - 5.

Breve, landsporto

             

01: brev 1936, IId-1, lægeberetning
02: brev 1938, IId-1, lægeberetning
03: brev opfrank. helsag 1939, IId-1
04: brev 1940, IId-1
05: brev 1942, IId-2, skibsforsikring
06: brev 1942, IId-3, feldpost med tysk censur

              

01: brev 1942, IId-2
02: brev 1942, IId-3, firmaadresse
03: brev 1943
04: Rec. brev 1944, IId-4, kassebrev m. efterporto
05: brev 1945, IId-4
06: brev 1946, IId-4, tjenestebrev

           

01: brev 1947, IId-4, omadresseret og sendt retur, firmaadresse
02: do. bagsiden
03: brev 1947, IId-4, firmaadresse
04: brev 1948, IId-3, firmaadresse
05: Rec. brev 1948, IId-5, det tidligst kendte BRO IId-5

        

01: brev til Lemvig 1949, IId-5 som returstempel
02: do. bagsiden med liniestempel
03: brev 1949, IId-5, firmaadresse
04: brev 1949, IId-5

 

Breve, lokalporto

        

01: brev 1937, IId-1, lægeberetning
02: brev 1942, IId-2
03: brev 1945, IId-4, tjenestebrev
04: brev 1950, IId-5

 

Brevkort, landsporto

              
01: brevkort 1934, IId-2
02: brevkort helsag 1936, IId-1
03: brevkort 1937, IId-1, tp. Ia
04: brevkort 1938, IId-2, tp. II
05: brevkort 1939, IId-2
06: brevkort 1939, IId-1

              
01: brevkort 1940, IId-2
02: brevkort helsag 1940, IId-2, firmaadresse
03: brevkort 1941, IId-1
04: brevkort 1941, IId-2
05: brevkort helsag 1943, IId-3
06: brevkort helsag 1944, IId-4

           

01: brevkort 1944, IId-4
02: brevkort 1944, IId-4, firmaadresse
03: brevkort 1948, IId-3
04: brevkort helsag 1948, IId-3
05: brevkort 1950, IId-5

 

Tryksager, landsporto01: brevkort 1934, IId-1

 

Tryksager, lokalporto

            

01: brev 1938, IId-1, lægeberetning
02: brev 1938, IId-1, lægeberetning
03: brev 1938, IId-2, lægeberetning
04: brev 1938, IId-2, lægeberetning
05: brev 1938, IId-1, lægeberetning

 

Postopkrævninger, pengeforsendelser og postsager

           

01: girokvittering 1934, IId-1
02: 2 stk. girokvittering 1935 og 1940, IId-2
03: postindkassering, ikke indløst 1938, 2x IId-1
04: girokvittering 1944, IId-4
05: postsag 1936, IId-2

 

Udland, brev01: brev fra Tyskland 1942 m. tysk censur, IId-3, Til Forespørgsel

 

Udland, brevkort

  

01: brevkort til Tyskland 1936, IId-1
01: brevkort til Sverige 1948, IId-3

 

Et specielt brev til Lemvig01: Expres brev til Bykommandanten 1945