Posthistorie fra Lemvig postdistrikt


Anvendte stempler


BRO III

BRO III har været benyttet i knap 20 år fra 1914 - 34. Der har været anvendt 5 forskellige stempler i typerne b og d.

Desuden er der en enkelt forsendelse med et stempel, som kun er fundet i dette ene eksemplar.


BRO IIIb-1

Nyt stempel

GRA 07.11.1914, kendt fra 20.11.1914 - 16.04.1924

               mine er kendt fra 20.11.1914 - 16.04.1924

Omdannet til BRO IIIb-3

  20.11.1914     16.04.1924  

Efter 12.07.1920 og indtil 16.04.1924 kendes kun 4 aftryk på løse mærker

BRO IIIa

Stemplet er kun kendt i dette ene eksemplar fra 16.07.1920
I stedet for eller F har det E i eftermiddag, ellers er det magen til BRO IIIb-2BRO IIIb-2

omdannet fra BRO Ia.

LEV 14.12.1914, kendt fra 14.07.1920 - 10.08.1929

               mine er kendt fra 20.07.1920 - 10.08.1929

Omdannet til BRO IIId-2


Blev først taget i brug i 1920.
  10.08.1929


BRO IIIb-3

Omdannet fra BRO IIIb-1

GRA 20.10.1924 kendt fra 20.11.1924 - 09.09.1929

               mine er kendt fra 20.11.1924 - 09.09.1929

Omdannet til BRO IIId-1


  20.11.1924    09.09.1929

BRO IIIb-2 og BRO IIIb-3 blev i 1929 omdannet til 2 BRO IIId stempler.


BRO IIId-1

Omdannet fra BRO IIIb-3

                            kendt fra 06.01.1930 - 16.03.1934

               mine er kendt fra 06.01.1930 - 16.03.1934


 06.01.1930    16.03.1934


BRO IIId-2

Omdannet fra BRO IIIb-2

                           kendt fra 16.09.1929 - 10.04.1934

               mine er kendt fra 16.09.1929 - 10.04.1934


 16.10.1929     10.04.1934


Eksempler på anvendelse af BRO III.

Breve, landsporto

              

01: soldater-korrespondancekort 1914, det tidligst kendte BRO IIIb-1
02: korrespondancekort 1915
03: Rec. brev 1915, opfrankeret helsag
04: brev 1915
05: brev 1917
06: expres-brev 1920, firmaadresse

              

01: opfrankeret korrespondancekort 1920
02: brev 1920, firmaadresse
03: 2 helsagsbreve 1920 og 1921
04: helsag, korrespondancekort 1921
05: brev 1923
06: brev, bef. beretn.1924

              

01: brev 1924, firmaadresse
02: brev 1926
03: brev, ankomststempel 1926, afskaffet 01.12.1927
04: brev 1928, 2. vagtkl. m. efterporto
05: Rec. brev 1928
06: Rec. brev 1928, firmaadresse

        

01: brev 1930
02: Rec. brev 1931
03: brev, bef. beretn. 1933
04: brev 1934

Breve, lokalporto

           

01: brev 1915, firmaadresse
02: brev, bef. beretn. 1924
03: brev, bef. beretn. 1927
04: returbrev 1927, firmaadresse
05: do. med påtegning på bagsiden

Brevkort, landsporto

              
01: opfrankeret helsag 1915, firmaadresse
02: helsag 5 øre 1915
03: brevkort 1915, 5 øre med spaltet C
04: tjenestebrevkort 1916
05: helsag 5 øre 1918, firmaadresse
06: opfrankeret helsag 1919, firmaadresse

              
01: brevkort 1919
02: helsag 7 øre 1919
03: brevkort 1919
04: helsag 10 øre 1920
05: opfrank. helsagsbrevkort 1920, BRO IIIa, firmaadresse
06: brevkort 1922

              
01: helsag 15 øre 1923
02: helsag 15 øre 1924
03: brevkort 1925
04: helsag prov. 12/15 øre 1926
05: helsag 10 øre 1927
06: brevkort 1927, firmalogo

              
01: opfrankeret helsag 1928
02: helsag 10 øre 1930
03: helsag 10 øre 1931
04: brevkort 1932
05: brevkort 1932
06: brevkort 1933

Brevkort, lokalporto

  
01: brevkort 1915
02: brevkort 1917

Adressekort

  
01: adressebrev, 2. vægtkl. med PO. 1917
02: adressebrev 1919, 2. vægtkl.

Tryksager, landsporto


01: opfrankeret helsag 1924, tidligste BRO IIIb-3

Tryksager, lokalporto


01: sørgebrev 1926

Postopkrævninger og pengeforsendelser

              

01: P.O. 1919, firmaadresse
02: pengebrev 1923
03: do., segl på bagsiden
04: postindkassering 1924
05: postindkassering 1933
06: anmeldelse af P.O. 1933

Breve, udland

        
01: censurbrev til U.S.A. 1917
02: Rec. brev til Schweitz 1920, firmaadresse
03: do. bagsiden med transit- og ankomststempel
04: brev til Tyskland 1926

Brevkort, udland

  
01: brevkort til Nord-Slesvig 1915
02: brevkort til Nord-Slesvig 1915

Tryksag, udland


01: brevkort til Norge 1922