Posthistorie fra Lemvig postdistrikt


Lemvig postdistrikt

      Kort over den nord-vestlige Deel af Ringkjøbing Amt.

Ved Postordningen af 1694 oprettedes en bipost fra Ringkøbing til Holstebro. Denne post førtes senere, når vides ikke, videre til Lemvig. Fra 1732 fremførtes den direkte fra Ringkøbing til Lemvig.
1755 etableredes en privat bipost fra Holstebro til Lemvig. I 1785 fremførtes posten 2 gange om ugen, fra 1798 som ridende, men nedlagdes med udgangen af juni 1802.
Biposten fra Varde over Ringkøbing forandredes til en hovedpost, der fremførtes ridende 2 gange ugentlig. Til denne hovedpost knyttedes en siderute mellem Skærumbro og Holstebro.
Samtidig i 1802 oprettedes et hovedpostkontor i Lemvig. Indtil da var postforretningerne varetaget af en ekspeditør antaget af postmesteren i Holstebro.

Placat 1802 angaaende nye Brevposters Anlæggelse imellem Lemvig og Holstebroe m.v.; Brevpostkontoirers Oprettelse i Lemvig m.v.; samt en nye Posttaxt for brevene til og fra Lemvig m.v.,

     dokument, som bevidner oprettelsen af Lemvig postkontor 12. juni 1802.

Købmand og gæstgiver Rasmus Ølgaard Andrup blev udnævnt til Lemvigs 1. postmester 1. juli 1802

 

2 Placater 1837 og 1841 angaaende Oprettelse af Lemvig Toldsted.

     1837       1841

 

Postmestre i Lemvig samt ændringer og begivenheder af betydning for posttjenesten.

1. Postmester   Rasmus Ølgaard Andrup 01.07.1802   25.07.1843  Indbyggertal
fra 1802 Postkontor hos købmand Andrup i Søndergade       400
fra 1802 kunne sendes breve og aviser
fra 1814 kunne der sendes anbefalede breve
fra 1828 kunne der sendes pakker
2. Postmester Andreas Witalius Andrup 01.01.1844 13.02.1868       700
fra 1851 indførtes frimærker
fra 1854 kunne der sendes penge på postanvisning
og pakker på postopkrævning
1863 Postkontoret flyttede til Østergade  
3. Postmester Nis Peter Petersen Møller 19.05.1868 30.06.1889      1300
1870-89 havde postkontoret status som postekspedition
fra 1871 kunne der sendes postkort
01.10.1883 Postkontoret flyttede til Vasen
4. Postmester Carl Aug. Fr. Christensen Reinath 01.10.1889 31.12.1900      2369
5. Postmester Alfred Erik Gustav Setzkorn 01.04.1901 22.12.1918      3207
11.09.1903 Postkontoret flyttede til Weibelsgade

  Posthuset i Weibelsgade        

   Lemvig Postkontor 1905, det 2. og 3. billede er samme interiør, men andre personer

   Nytaarshilsen 1905   anvendt 26.10.1915   

  6. Postmester   Paul Ancher Winther 01.03.1919 31.07.1927      4410
  7. Postmester Victor Stylsvig konstitueret i 1 md.
  8. Postmester Rasmus Kristensen Piilgaard 01.09.1927 30.06.1933      4480
  9. Postmester T. M. Eriksen konstitueret i 2 mdr.
10. Postmester Charles Kristian August Jespersen 01.09.1933 30.10.1946      4574
11. Postmester Ole Steffensen Nielsen Rokkjær 01.11.1946 31.07.1962      5538
21.10.1951 Postkontoret flyttede til nyt posthus i Andrupgade Postnummer 7620 fra 20.09.1967
12. Postmester Axel Juel Jensen 01.08.1962 31.08.1871      6453
13. Postmester Hans Jørgen Winther Nørgaard 01.09.1971 30.09.1982      7096
14. Postmester Poul Dybdahl 01.10.1982 31.08.1996
15. Postmester Finn Josef Andersen 01.07.1996 01.03.2005
01.03.2005 Lemvig Postdistrikt fusioneret med Struer Postmester Sv. Aage Knudsen
21.11.2007 Postkontoret lukket og der åbnes postbutik i Kvickly, posten bliver fortsat sorteret og postbudene kører ud fra Andrupgade Lemvig får nu postnummer 7621
01.01.2009 Del af nyt postdistrikt: Lemvig, Struer og Holstebro Postmester Holger Jensen
01.12.2009 Flyttedag til eget nybyggeri på Navervej 11
15.12.2009 Bygningen i Andrupgade solgt

Billeder af bygninger, som har fungeret som posthuse. Avisbilleder fra jubilæet i 1952 og andre.

              

01 og 02: Søndergade fra 1802
03: Østergade fra 1863
04: Vasen fra 1883
05: Weibelsgade fra 1903
06: Andrupgade fra 1951


  Billeder af nogle postmestre og signaturer.

                                     

01: Rasmus Andrup, silhuet
02: A. W. Andrup, underskrift dateret 10.04.1854
03: brev med underskrift af A. W. Andrup 10.04.1854
04: C. A. Reinath, underskrift dat. 14.10.1924
05: Ole Rokkjær
06: Axel Juel Jensen, underskrift dat. 09.11.1965
07: Poul Dybdahl
08: Simon Simonsen, EDB-expert