Posthistorie fra Lemvig postdistrikt


Gamle breve

Eksempler på gamle breve transskriberet fra gotisk håndskrift

Brev fra Lemvig, sep. 1823, til Magistraten i København
Schnønau, daværende By- og herredsfoged i Lemvig, skriver til Magistraten om en arvesag.

1823, Brev fra Lemvig til Magistraten i København

  

  

1849, Brev til sognepræsten i Hee fra Byfogden i Lemvig, forespørgsel vedr. gammel gæld.

     

  

1849, Brev til Capitan Blom i Christiania fra Byfoged C.J. Voigt i Lemvig, erindringsskrivelse.

     

  

1859, Brev fra Aalborg med faktura til Købmand Sand, Lemvig

     

  

1861, Brev fra Sognepræsten i Nørre-Nissum til Holstebro Amtstue

     

  

1868, Adressebrev med pakke fra Det nørrejydske Redningsvæsen til Vestervig

     

  

1868, Adressebrev med pakke fra Det nørrejydske Redningsvæsen til Aggerkanal

     

  

1869, Fattigsag fra Hygum-Hove Sogneraad til Ringkjøbing Amt

        

  

1870, Brev fra Holstebro Amtstue til Sognefogden i Nørre-Nissum

        

  

1871, Regning for Udlæg til Ramme og Dybe Sogne Commune fra Lemvig.

        

  

1880, Brev fra sognepræsten i Dybe til Formanden for Taarnby Sogneraad

        

  

1888, Brev til Byfogden i Lemvig fra Skive, forespørgsel vedr. arrestant

     

Brev