Posthistorie fra Lemvig postdistrikt


Anvendte stempler


Andre stempler

Andre stempler er hjælpestempler, som er beregnet til på en nem måde at give oplysninger til kunderne om f. eks. forkert porto, uanbringelighed, efterlysninger m. m. eller det er såkaldte kontorstempler, som bruges til stempling på postvæsenets blanketter for indbetalinger eller afsendelser.

  

01: Attest for indkøb af frigørelsesmidler 1920
02: Attest for indkøb af frigørelsesmidler 1921

              

01: grønt portostempel 1977
02: returstempel fra Nissum Seminarieby 1965
03: returstempler fra U.S.A.
04: brev 1961 med rammestempel: Forsinket fordi der er skrevet "Lemvig" i adressen
05: 2-lin stempel 1958
06: Tilsvar, berigtigelseskort 1980

              

01: 3-lin. trodatstempel til landposten 1980
02: kvittering med 3-lin. Lemvig trodatstempel 1982
03: kvittering med 3-lin. Lemvig trodatstempel 1985
04: 2 stempler: 3-lin. stempel (ikke afhentet) og 4-lin. stempel 1999
05: postkvittering med landpoststempel, 3-lin. trodatst. 2005
06: postkvittering med landpoststempel, 3-lin. trodatst. 2005

     

01: postkvittering med 4-lin. Lemvig trodatstempel 2000
02: pakkelabel med 4-lin. Lemvig trodatstempel 2005
03: trodat stempel, Lemvig Postbutik 2013