Posthistorie fra Lemvig postdistrikt


En posthistorisk samling med islæt af lokalhistorie

Formålet er at give en beskrivelse af udviklingen ved postvæsenet i Lemvig postdistrikt i de godt 200 år, det har eksisteret.
Det sker så vidt muligt i kronologisk orden, hvor de forskellige stempeltyper og takst-perioder danner grundlaget.
På grund af det store antal underlagte brevsamlingssteder og postekspeditioner har de hver fået deres egen side.

Der vises et udvalg af forskellige forsendelsestyper kombineret med anvendelsen af de forskellige stempler, der har været anvendt i det daglige arbejde med håndtering af posten.
Ialt 167 forskellige stempler fra distriktet er registreret i fortegnelse over "Danmarks Post-stempler". Af disse er der 4, som ikke er kendt i brug. Ud over dem er der yderligere 6, som ikke er repræsenteret i denne samling.

Brugen af de enkelte stempler er endvidere søgt dokumenteret ved fokus på tidligste og seneste anvendelsesdato. Det vil i nogle tilfælde være på løse mærker.

Betydningen af forkortelser findes under punktet 'Definitioner' i menuen.

Samlingen er baseret på materiale, som er tilvejebragt siden 1999.

Litteratur:
Danmarks Posthuse 1624 - 1989, KPK 1990
Danmarks Poststempler, red. Vagn Jensen, Ballerup, nu K.P.K.
Takstfortegnelse 1851 - 1996, Knud Tolbøl, Forlaget AFA
Lapidarstemplerne, Jan Bendix, Forlaget Skilling / Daka og Thomas Højland
Stjernestempler, Skilling 1998